Ďakujeme sponzorom

Darované finančne prostriedky sú každoročne vynaložené na realizáciu rôznych aktivít a spoločenských akcií pre klientov. Azda najvydarenejšou akciou býva „Gulášovka“ spojená s rôznymi súťažnými a oddychovými hrami. Starkí strávia spoločný čas, porozprávajú sa, zaspomínajú si na mladé časy a zabavia sa pri ľudovej muzike.

 

OZ SENIORI v spolupráci s VZpS pravidelne organizuje pre klientov zariadenia rôzne výlety, podľa záujmu klientov. každoročne sa realituje púť na pútnické miesto Živčáková.

Z OZ sa pravidelne sponzorujú jubileá a sviatky klientov. Pri týchto príležitostiach sa s oslávencami usporadúvajú pravidelne každomesačné posedenia a malé oslavy.

  

  

  

  

 

Srdečne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí  darovali finančné prostriedky pre potreby OZ SENIORI, vďaka ktorým môžeme spríjemňovať pobyt seniorom a spestriť im jeseň života.