Galéria

Interier


Interier

Exterier


Exterier

Bezpečnosť


Viacúčelové zariadenie pre seniorov kladie dôraz i na bezpečnosť svojich klientov. Jednou z foriem ako ju dosiahnuť je využívanie komunikačného systému sestra – pacient, ktorý je v budove nainštalovaný. Signalizačný a komunikačný systém MCD VO2 slúži na zabezpečenie signalizácie a hovorového spojenia medzi klientmi a zdravotným personálom. Tento systém umožňuje niekoľko typov volania podľa priority: - klientske volanie na sestru, núdzové volanie, služobné volanie, alarm. Jednotlivé volania sa zobrazujú na obrazovke hlavnej ústredne, ktorá sa nachádza v sesterni.Starostlivosť


Zamestnanci zariadenia pracujú s moderným informačným systémom Cygnus, ktorý obsahuje všetky potrebné nástroje pre komplexnú správu zložitej agendy poskytovateľa sociálnych služieb. Systém sa skladá z rôznych modulov, ktoré dohromady vytvárajú jeden prepojený funkčný celok.  V zariadení je spustený  Sociálny modul, Modul Dokumentácia a Modul Zamestnanci. Moduly medzi sebou zdieľajú dáta a zjednodušujú proces práce zamestnancom.  Proces poskytovania sociálnych služieb je evidovaný a zaznamenávaný čítacími terminálmi, dochádza k účelnému zaznamenávaniu informácií, plánovaniu sociálnej služby najmodernejšími technológiami.  Práca s informáciami je centrálna, bezpečná, kontrolovateľná a riadená.