Jedáleň

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:

a/ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b/ má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c/ dovŕšila dôchodkový vek

 

Poskytovanie stravy cudzím stravníkom - seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom  zabezpečuje zariadenie formou:

  • konzumácie jedla v jedálni
  • odobratím do vlastného obedára
  • donáškou stravy do domácnosti

VZpS poskytuje obed 50 cudzím stravníkom.

 

Žiadosť o sociálnu službu jedáleň