Hodnoty

INTEGRITA

Čestnosť, poctivosť a úcta sú pre nás maximálne dôležité.

 

ZAMERANIE NA KLIENTA

Naša budúcnosť závisí na tom, že budeme našim klientom  pomáhať, aby sme prispeli k ich spokojnosti. Ponúkame odborné znalosti a starostlivosť.

 

TRVALÉ ZLEPŠOVANIE

Sme presvedčení o tom, že je čo v našej práci zlepšovať. Nikdy sa neuspokojíme so stereotypom.

 

ZAPOJENIE PRACOVNÍKOV

Rozvíjame firemnú kultúru, ktorá podporuje iniciatívu, zodpovednosť a vynikajúci výkon. Chceme sa vždy aktívne zapájať do procesov a vytvárať úspešný tím.

 

REŠPEKT

Rešpektujeme individualitu každého klienta. Vytvárame prostredie dôvery, úcty a otvorenej komunikácie.

 

LOJALITA

Konáme vždy v záujme zariadenia a aktívne naplňujeme jeho víziu, ciele a stratégiu.

 

VZDELÁVANIE

Trvale zvyšujeme profesionálne znalosti a schopnosti zamestnancov v súlade s potrebami zariadenia a platnou legislatívou.