Kontakt

riaditeľka:
PhDr. Emília Hanuláková
e-mail: hanulakova@vzpscadca.sk
telefón: 0905 908 618

sociálna pracovníčka:
Mgr. Iveta Korenčíková
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 0948 479 449

vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku:
Mgr. Ivana Smrečková
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 0948 295 376

zdravotný personál-sesterňa:
PhDr. Dagmar Šamajová Ivanová
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 041/599 3225

hospodárka:

Renáta Ďurčíková
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 0948 488 099

ekonómka:
Ing. Mária Plevová
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 0948 479 449

 

Možnosť hovoriť s klientmi vo vyhradenom

čase denne od 13.00-18.00 na tel. čísle :

  • 0951 655 472