Kontakt

riaditeľka:
PhDr. Emília Hanuláková
e-mail: hanulakova@vzpscadca.sk
telefón: 0905 908 618

sociálna pracovníčka:
Mgr. Karin Beliančínová
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 0948 479 449

vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku:
Lucia Vojtechová
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 0948 295 376

zdravotnícky personál - sesterňa:
Monika Bohdaňová
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 041/599 3225

ekonómka:
Ing. Daniela Urbaníková
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón:  0948 295 376

hospodárka:
Mariana Kudlová
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 0948 488 099

 

Tel. číslo pre kontakt s prijímateľom sociálnej služby vo VZpS:

  • 0951 655 472 - odporúčaný čas je denne od 13:00 do 18:00