Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu /zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov/, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ŤZP sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

 

Cieľom odľahčovacej služby je pomoc občanom, ktorí opatrujú blízku osobu. Využiť túto službu možno najviac na 30 kalendárnych dní v roku.

 

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby - odľahčovacia služba