Vízia

1.Vybudovanie moderného zariadenia vyhľadávaného pre poskytovanie dostupných, kvalitných sociálnych služieb rešpektujúcich potreby a požiadavky klientov.

2.Vytvorenie prostredia dôvery, vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti.