Súbory vo formáte ODT

  1. dotazník spokojnosti - prijímateľ sociálnej služby.odt
  2. dotazník spokojnosti - rodinný príslušník.odt
  3. dotazník spokojnosti - ss jedáleň.odt
  4. Poučenie k vyplneniu vyhlasenia .odt
  5. Vyhlásenie k poukázaní sumy do výške 2% zaplatenej dane .odt
  6. ziadost_zabezpecenie_socialnej_sluzby_seniorov .odt
  7. žiadosť o ss - jedáleň..odt
  8. žiadosť o umiestnenie - odľahčovacia služba.odt