Aktivity nášho domova

,,Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo,, (J. Addison)


Blahoželáme našim klientom, ktorí sa zapojili do čitateľskej súťaže najaktívnejších seniorov
,, SUPERSENIOR,, 🥰,ktorej usporiadateľom bola Kysucká knižnica v Čadci... Odniesli si nielen diplom a nové knihy, ale kopec krásnych múdrostí a myšlienok z prečítaných kníh... Noo, hlavne čítanie kníh sa najmä u starších ľudí osvedčuje ako spôsob tréningu pamäti, koncentrácie, pozornosti, prevencie starnutia... čo my môžeme len a len potvrdiť prejavom u našich deduškov...
 
                                         


Jesenné jabĺčka v župane


Našich klientov neodradí ani sychravejšie jesenné počasie, aby mohli tráviť popoludnie prechádzkou v areáli zariadenia alebo kávičkou...A dnešný pobyt vonku nám spríjemnili naše šikovné babičky aj ochutnávkou dobrotky,, JABĹČKA V ŽUPANE,, 🤤🥰OZNAM - ZÁKAZ NÁVŠTEV


Vážení rodinní príslušníci, priatelia, známi,

z dôvodu mimoriadne zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese Čadca v rámci SR,

vo VZpS Čadca platí aj naďalej ZÁKAZ návštev prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov do odvolania.

 

(Tel. čísla: zdravotný úsek – 041/ 599 32 25; sociálny úsek - 0948 479 449)

 

V Čadci dňa 02.11.2021Plán aktivít a činností s klientmi na mesiac október