Aktivity nášho domova

Usmernenie k realizácii návštev prijímateľov sociálnej služby v ZpS vo VZpS Čadca
Plán aktivít a činností s klientmi na mesiac december
Plán aktivít a činností s klientmi na mesiac november
Darček pre našich klientov


ĎAKUJEME ❤️primátorovi mesta Čadca Ing. Milanovi Gurovi, ktorý si každoročne v mesiaci október

uctí a poteší našich starkých milou pozornosťou🥰 Dlhé jesenné večery si tak spestria na veselú nôtu .... 🎶 ❤️