Aktivity nášho domova

Vianočná príprava


Pomalým, ale istým krokom sa k nám blížia opäť Vianoce a tak je najvyšší čas, aby sme aj spolu s našimi klientmi začali s prípravami - výzdobou, zdobením stromčekov a pečením oblátok....🥰

 Poďakovanie mestu Čadca


Ďakujeme mestu Čadca za kôš plný dobrotiek pre našich klientov 🥰
 

 Svätá omša v zariadení


Obrovská vďaka patrí pánovi dekanovi Mgr. Radovanovi Čulákovi za odslúženie sv. omše v našom zariadení a obzvlášť pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie...❤️ A aj touto cestou sa mu chceme poďakovať za ústretovosť, ochotu a spoluprácu s našim zariadením, pretože uspokojovanie duchovných potrieb je pre srdiečka našich starkých jedným z najdôležitejších... ❤️


Návšteva starostu


Ďakujeme pánovi starostovi Jankovi Slaninákovi za milú návštevu a obdarovanie svojich rodákov zo Zákopčia 🥰