Aktivity nášho domova

16.04.2020


Pekný slnečný deň každý využil po svojom. Niekto si maľoval, niekto hral šípky ale najviac každého ťahalo slniečko von. Všetko vrámci sprísnených podmienok, klienti v skupinkách max. po 2-3 a samozrejme s rúškami.

  

  OZNAM!!! 1.4.2020


Milí rodinní príslušníci, návštevníci nášho zariadenia, všetci priatelia,

všetci veľmi dobre vieme, v akej situácii sa momentálne nachádzame. V súvislosti so šíriacim sa vírusom sme boli nútení prijať rôzne opatrenia, ktoré boli nevyhnutné. Vieme, že sa o svojich najbližších zaujímate, avšak niektorí z vás nemajú v súčasnosti možnosť byť s nimi v žiadnom kontakte. Chceme vám preto umožniť aspoň čiastočnú komunikáciu prostredníctvom telefónu.

AK CHCETE KONTAKTOVAŤ SVOJHO RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA, máte možnosť denne od 13:00 do 15:00 volať na tel. číslo 0948 479 449. Na tomto telefónnom čísle vás veľmi radi spojíme s vašou mamou, otcom, babkou, dedkom, priateľom,...

Pre najbližších naďalej platí možnosť informovať sa o zdravotnom stave na tel. čísle 041/599 32 25.

Rovnako máte možnosť priniesť svojim blízkym rôzne osobné veci, ktoré potrebujú. Odovzdávanie bude po novom prebiehať za sprísnených hygienických podmienok, naďalej však platí, že dané veci sa odovzdávajú vo vonkajších priestoroch. Po vašom príchode pred zariadenie je potrebné sa ohlásiť prostredníctvom zvončeka na dverách príp. telefonicky.

O svojich najbližších sa nemusíte báť, všetci sme zdraví, v rámci svojich možností, dodržiavame sprísnené hygienické opatrenia, všetci klienti majú k dispozícii ochranné rúška, ktoré im pravidelne meníme a dostávajú opateru akú potrebujú.Medzinárodný deň žien


MDŽ v našom zariadení :)

  

                                                      „Múdrosť šedín a srdce dieťaťa“ 04.03.2020


Dnes naši klienti strávili pôstny čas so žiačkami z SOŠ pedagogickej Sv. Márie Goretti. Spoločne si zaspievali pôstne piesne a pri družnom rozhovore si vyrábali ružence. Po výrobe ružencov sa klienti s p. farárom modlili  Modlitbu Korunky Božieho Milosrdenstva, potom nasledovalo sv. prijímanie. Klienti odchádzali spokojní a duchovne naplnení.