Aktivity nášho domova

Reminiscenčná aktivita "Slávne osobnosti"


Pre našich klientov sme si pripravili reminiscenčnú aktivitu na tému "Slávne osobnosti".

Podľa fotografií určovali mená známych hercov, spevákov či športovcov, zapojili

a posilnili si tak aktívnu pamäť.

Na záver sme si pozreli film "Sváko Ragan" s vynikajúcim hercom Jozefom Kronerom,

ktorý pobavil a potešil všetkých prítomných.

                                        6. výročie vzniku Viacúčelového zariadenia pre seniorov


Dňa 1. februára uplynulo 6 rokov od vzniku Viacúčelového zariadenia v Čadci.

Jubileum sme oslávili v neľahkej a náročnej dobe poznačenej epidémiou koronavírusu.

Aj napriek všetkým okolnostiam, sa klienti zišli vo výbornej nálade. Spoločne si zaspomínali,

pripomenuli a oživili spomienky pri listovaní kroniky zariadenia. A veru, bolo na čo spomínať.

Titulom prvého prijatého klienta sa môže pýšiť pán Vojtěch Bubla, ktorému všetci prajeme

ešte veľa krásnych rokov prežitých v zdraví a spokojnosti v našom zariadení.

 

                                            

 Možnosť poukázať 2% dane nášmu Občianskemu združeniu Seniori


Dávame do pozornosti možnosť venovať nášmu Občianskemu združeniu Seniori 2% dane z príjmov fyzických osôb.

Budeme veľmi radi, ak si nájdete chvíľku času a pomôžete nám ešte viac

zvyšovať kvalitu života klientov v našom zariadení.

Finančné prostriedky využívame pri príprave spoločenských aktivít a akcií pre našich klientov.

Vopred Vám ĎAKUJEME.

 

Postup krokov na poukázanie 2% dane pre fyzické osoby, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  1. Do 15.02.2021 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadať zamestnávateľa o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane"
  3. Z tohto Potvrdenia odpísať dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorá sa môže v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručiť do 30.04.2021 na daňový úrad podľa bydliska fyzickej osoby

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre naše zariadenie dostupné TU:

https://vzpscadca.sk/CMS/Content/SENIORIdane.pdf

 Plán aktivít a činností s klientmi na mesiac marec