Aktivity nášho domova

Možnosť poukázať 2% dane nášmu Občianskemu združeniu Seniori


Dávame do pozornosti možnosť venovať nášmu Občianskemu združeniu Seniori 2% dane z príjmov fyzických osôb.

Budeme veľmi radi, ak si nájdete chvíľku času a pomôžete nám ešte viac

zvyšovať kvalitu života klientov v našom zariadení.

Finančné prostriedky využívame pri príprave spoločenských aktivít a akcií pre našich klientov.

Vopred Vám ĎAKUJEME.

 

Postup krokov na poukázanie 2% dane pre fyzické osoby, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  1. Do 15.02.2021 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadať zamestnávateľa o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane"
  3. Z tohto Potvrdenia odpísať dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorá sa môže v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručiť do 30.04.2021 na daňový úrad podľa bydliska fyzickej osoby

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre naše zariadenie dostupné TU:

https://vzpscadca.sk/CMS/Content/SENIORIdane.pdf

 Plán aktivít a činností s klientmi na mesiac marec
Modlitba za odvrátenie šírenia chorôb


Sila modlitby našich babičiek za odvrátenie pandémie koronavírusu modlitbou svätého ruženca ❤️

 Fašiangové posedenie


Fašiangy - najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom období a patria
k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Pri tejto príležitosti sme pre klientov pripravili
fašiangové posedenie v maskách. Spoločne sme si zaspomínali na zvyky a tradície
a na záver nám babičky zaspievali krásne ľudové piesne.