Aktivity nášho domova

Dôležitý oznam


Milí priatelia,
nakoľko sa epidemiologická situácia v okrese zlepšila, budú umožnené návštevy od 20.04.2021
v našom zariadení za prísnych hygienických opatrení:
 
📌 Termín návštevy je potrebné nahlásiť minimálne deň vopred
     na tel. č. 📞 0948 479 449
📌 Poprosíme návštevy predložiť negatívny PCR/ antigénový test
nie starší ako 24hodín.
📌 Dostaviť sa s respirátorom FFP2.
📌 Podpísať potvrdenie o poučení protiepidemiologických
opatrení.
📌Pred vstupom do zariadenia vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk
a nechať si zmerať telesnú teplotu
📌Dodržiavať presné stanovený termín návštevy
📌Zdržiavať sa len v dohodnutých priestoroch
 
Za pochopenie ĎAKUJEME 


Sčítanie obyvateľov 2021


❤️Aj naši klienti sa zodpovedne zapojili do sčítania obyvateľov 2021 ❤️

 Plán aktivít a činností s klientmi na mesiac apríl
Noví kamaráti


 
Na posilnenie našho tímu k nám prileteli štebotajúci terapeuti a veruže narobili riadnej parády
a ihneď sa stali veľkými kamarátmi. Svojou energiou a spevom emocionálne, psychicky aj fyzicky
povzbudzujú klientov, vytvárajú si väzby a podporujú rozvoj koncentrácie a radosti - čiže v skratke,
zanechajú kusisko práce v každom srdiečku❤️
Dúfame, že sa im bude medzi nami dlho páčiť 🥰