Aktivity nášho domova

Mikuláš vo VZpS 7.12.2018


Sviatok Svätého Mikuláša sa už tradične spája s obdarúvaním drobnými darčekmi, zväčša sladkosťami. V duchu tejto tradície sa niesol aj 7.december v našom zariadení. Mikuláš so svojimi pomocníkmi: anjelom a čertmi navštívil našich seniorov a priniesol bohatú nádielku. Naša pani riaditeľka PhDr. Emília Hanuláková privítala všetkých klientov, Mikuláša so svojimi pomocníkmi a zahájila toto krásne stretnutie. O príjemnú náladu sa postaral nielen Mikuláš, ale aj naši klienti. Spoločne sme si zanôtili neodmysliteľné vianočné piesne a koledy. Čarovnú predvianočnú atmosféru dotvárala krásna vianočná výzdoba, ktorú naši šikovní klienti vytvorili v ergodielni. V družnej, veselej atmosfére dostali všetci klienti balíček plný dobrôt. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi svojou prítomnosťou vyčaril úsmev na tvári prijímateľov sociálnych služieb v jedálni, i na jednotlivých oddeleniach na izbách pri lôžku. Svojim vľúdnym slovom, pohladením a povzbudením do ďalších dní pohladil duše našich klientov. Spontánna radosť ležiacich klientov a iskričky šťastia v ich očiach boli pre Mikuláša tým najväčším poďakovaním.

 

 Mikulášsky stolnotenisový turnaj v CSS Žarec 6.12.2018


Už tradične sa v predvianočnom období konal v CSS Žarec Mikulášsky stolnotenisový turnaj, na ktorom reprezentoval naše zariadenie klient pán M. Badžgoň. Jeho odhodlanie a športový duch sa naplno prejavili a aj keď sa neumiestnil na stupni víťazov, z turnaja sme odchádzali spokojní a s dobrou náladou.

 Návšteva žiakov z OA D.M. Janotu 27.11.2018


V rámci školského projektu, do ktorého sa zapojila žiacka školská rada z Obchodnej akadémie D.M. Janotu, navštívili našich seniorov dňa 27.11.2018 žiaci spomínanej strednej školy. Cieľom ich návštevy bolo, spríjemniť deň naším starkým, vyčariť im úsmev na tvári a v neposlednom rade sa chceli dozvedieť, ako to chodilo počas školských čias našich seniorov. Naši klienti boli na diskusiu pripravení, a preto nechýbali ani fotografie z čias, kedy si aj oni plnými dúškami vychutnávali svoje školské povinnosti. Strhla sa veľmi bujará, ale zato veľmi milá a zábavná diskusia. Naši klienti úsmevne spomínali na svoje školské povinnosti a rôzne šibalstvá, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou ich mladíckych liet. Samozrejme sa diskusia nevyhla ani vážnejším politickým témam, na ktoré si naši seniori zaspomínali, pretože aj takéto spomienky sú súčasťou ich mladosti. Klienti aj žiaci boli napokon veľmi spokojní s tým, ako toto stretnutie dopadlo. Obe strany boli vďačné za príjemne strávené popoludnie s generáciou ľudí, ktorá nie je práve najbežnejšou súčasťou ich životov. Veríme, že táto spolupráca bola len začiatkom mnohých ďalších spoluprác, ktoré budú prínosné nielen pre našich seniorov, ale aj pre členov žiackej školskej rady Obchodnej akadémie D.M Janotu, ktorá pod vedením p. Šavelovej uskutočňuje viacero podobných akcií.