Aktivity nášho domova

Plán aktivít a činností s klientmi na mesiac máj
Tkanie na krosnách


V rámci reminiscenčných aktivít sme pre naše babičky pripravili tradičnú výrobu koberčekov na krosnách.

Ich šikovné ruky sa ihneď a s veľkou radosťou pustili do práce. S výsledkom boli veľmi spokojné a boli radi,

že si to po mnohých rokoch mohli znovu vyskúšať a vyrobiť si krásny a praktický koberček.Domáce práce kedysi


Najkrajším dokumentom života našich starých rodičov sú spomienky.
V aktuálnej pandemickej situácii sú najčastejšími spoločníkmi žiaľ a častokrát aj pochmúrne myšlienky....
Spomienky sa stali pre nás inšpiratívne a tak sme sa rozhodli pripraviť pre naše babičky a deduškov reminiscenčnú terapiu
,,DOMÁCE PRÁCE,, kde sme spomienky našich klientov využili na nádherné a pre nás veľmi náučné validačné rozhovory.
S radosťou nám porozprávali o ťažkej práci na poliach, v domácnosti - kuchyni, pri ručnom praní, výrobe domácich výrobkoch ( masla, syra...), tkaní kobercov či práce s dobytkom.
Práci ťažkej, poznačenej mozoľmi ale obohatenej láskou, vďačnosťou a pomocou blízkych.
A tak sme premenili starosti a možno pochmúrne myšlienky na niekoľko krásnych popoludní v malých skupinkách klientov na kopu veselých spomienok a príhod, žeby sme mohli knihu písať 🥰
 
 


Dôležitý oznam


Milí priatelia,
nakoľko sa epidemiologická situácia v okrese zlepšila, budú umožnené návštevy od 20.04.2021
v našom zariadení za prísnych hygienických opatrení:
 
📌 Termín návštevy je potrebné nahlásiť minimálne deň vopred
     na tel. č. 📞 0948 479 449
📌 Poprosíme návštevy predložiť negatívny PCR/ antigénový test
nie starší ako 24hodín.
📌 Dostaviť sa s respirátorom FFP2.
📌 Podpísať potvrdenie o poučení protiepidemiologických
opatrení.
📌Pred vstupom do zariadenia vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk
a nechať si zmerať telesnú teplotu
📌Dodržiavať presné stanovený termín návštevy
📌Zdržiavať sa len v dohodnutých priestoroch
 
Za pochopenie ĎAKUJEME