Aktivity nášho domova

Životné jubileum 11.1.2019


V našom zariadení nezabúdame na oslávencov, a preto sme pripravili malú oslavu narodenín našej usmievavej babičke plnej životného elánu a humoru, jej vlastnému, pani Anne Šarlákovej, ktorá sa dožila požehnaného veku 95 rokov života. K jubileu jej prišiel zablahoželať aj zástupca primátora mesta Krásna nad Kysucou pán Jaroslav Pagáč.

      

 Vianočná Besiedka 20.12.2018


Vo štvrtok 20.12. sa v našom zariadení konalo vianočné posedenie. Klientom prišli spríjemniť tento predvianočný čas detičky z MŠ Fraňa Kráľa, ktoré si pod vedením pani učiteliek pripravili milé vystúpenie v podobe spevu a tanca. Deti svojim vystúpením vyčarili úsmev na tvári každému klientovi a nejednému sa v oku blyskla aj slzička dojatia. Po skončení vystúpenia sa deti s veľkou chuťou rozbehli medzi našich starkých a rozdali im svoje ručne vyrobené vianočné ozdoby. Klientov navštívili aj žiaci z Gymnázia, ktorí si tiež pripravili piesne, koledy a vinše. Nehanbili sa a s radosťou navštívili aj klientov, ktorí sú imobilní a zavinšovali a zaspievali im priamo pri lôžkach. Celé zariadenie v tento deň ožilo a všade vládla príjemná atmosféra. Sme radi, že tieto deti a mladí ľudia vniesli svojimi piesňami a vinšami našim klientom do sŕdc o trochu viac šťastia a radosti.

   

 DOD OA D.M.Janotu 12.12.2018


Klienti VZpS sa dnes zúčastnili na „Dni otvorených dverí“ na Obchodnej akadémii D. M. Janotu. Absolvovali prehliadku školských priestorov a v rámci tohto podujatia mala škola pripravenú tzv. "Storočnú triedu", v ktorej bola výstava pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR. Klienti si tak zaspomínali nielen na svoje školské časy ale aj na svoj život počas tohto obdobia. Na výstave sa dalo vidieť množstvo predmetov, od kníh, cez písacie stroje, televízory, mobilné telefóny, oblečenie, kuchynské potreby, školské knihy, vysvedčenia až po cestovné lístky a peniaze, ktorými sa platilo. Všetky predmety boli zúčastneným klientom veľmi dobre známe. Boli veľmi radi, že mali možnosť si takto zaspomínať a stráviť príjemné doobedie.

 

 Návšteva pána primátora vo VZpS pri príležitosti sv. Mikuláša 11.12.2018


Pri príležitosti sv. Mikuláša, navštívil Viacúčelové zariadenie pre seniorov primátor mesta Čadca pán Ing. Milan Gura. Našim klientom priniesol malú sladkosť, na osladenie života. Poprial im krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia. Pre pána primátora a našich seniorov bolo pripravené malé posedenie. Samozrejme nechýbal chutný vianočný punč, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou tohto obdobia a vianočné koledy, ktoré sú jasným znakom toho, že čas Vianoc sa nezadržateľne blíži. Nezabúdajme však na to, že Vianoce nie sú o materiálnych veciach ale o láske a spolupatričnosti, ktoré sú vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb tými najdôležitejšími prvkami.