Aktivity nášho domova

Pobyt na čerstvom vzduchu


Pobytom na čerstvom vzduchu si naši klienti posilnili imunitu a zároveň

si ho spestrili aj tvorbou snehuliaka⛄❄️, ktorý urobil kopec radosti

všetkým zúčastneným 🥰❄️.

                                               

 Plán aktivít a činností s klientmi na mesiac február
Naši jubilanti


V januári sa dožili krásneho jubilea traja naši klienti.

Pán Miroslav oslávil okrúhlych 70 rokov, pani Jozefa a pani Štefánia

spoločne oslávili krásnych 90 rokov. Pri tejto príležitosti sme si pripravili

spoločné posedenie s malým občerstvením.

Všetkým prajeme ešte veľa rokov prežitých v zdraví, šťastí, radosti a spokojnosti.

 

 

                              Plán aktivít a činností s klientmi na mesiac január


Plán aktivít a činností s klientami na mesiac január 2021

-          posedenie  s januárovými oslávencami

-          oslava okrúhlych narodenín – p. Badžgoň (70 rokov), p. Kubicová (90 rokov), p. Korená (90 rokov)

-          upevňovanie náboženského cítenia – pravidelné ranné modlitby a sledovanie priameho prenosu sv. omší, modtlitby sv. ruženca

-          každý pondelok vedomostné kvízy zamerané na rozvoj pamäti:

o   „meno, mesto, zviera, vec“

o    hrady a zámky na Slovensku

o    správne priraďovanie viet a slov

o    lúštenie krížoviek

o    osemsmerovky

-       každý utorok od 13.00h premietanie filmov pre pamätníkov v spoločenskej miestnosti

-          každý štvrtok súťažné turnaje:

o    stolný futbal a tenis

o    šípky

o    kartové hry

-          reminiscenčná činnosť:

o    „Ja ako dieťa“ - spomienky na prežívanie zimy v minulosti

o   „Fašiangy“ – spomínanie na zvyky, tradície a prežívanie fašiangov

-          „Na ľudovú nôtu“ – popoludňajšie stretnutia pri ľudovej hudbe a spev ľudových piesní

-          Posedenie pri dobrej kávičke alebo čaji ako posilňovanie a podpora v udržovaní  sociálnych väzieb klientov a prevencia pred sociálnou izoláciou

-          nácvik jemnej motoriky – nácvik písma

-          nácvik sebaobslužných činností

-          relaxačno – liečebné procedúry v miestnosti sociálnej rehabilitácie (masáže, manikúra, pedikúra, aplikácia biolampy)

-          podpora v zachovaní hybnosti klientov (nácvik chôdze, vysádzanie)

-          zabezpečovanie nákupov a osobných potrieb pre klientov (od pondelka do piatku v čase od 9.00-9.30h možnosť nakúpiť si vo vytvorenom „bufete“ v zariadení

-          podľa počasia pobyt vonku a prechádzky v areáli zariadenia, odpratávanie snehu

-          pracovné činnosti v ergoterapeutickej miestnosti:

o    odzdobovanie vianočnej výzdoby v zariadení

o    pletenie a výroba pletených výrobkov z pedigu

o    každá streda „Pečieme s láskou“ – pečenie domáceho chleba, muffín

o    šitie polohovacích plachiet, šitie závesov na izby pre klientov

o    modelovanie zo slaného cesta

o    arteterapeutická činnosť (maľovanie, kreslenie, strihanie, lepenie)