Aktivity nášho domova

Plán aktivít a činností s klientmi na mesiac marec
Modlitba za odvrátenie šírenia chorôb


Sila modlitby našich babičiek za odvrátenie pandémie koronavírusu modlitbou svätého ruženca ❤️

 Fašiangové posedenie


Fašiangy - najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom období a patria
k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Pri tejto príležitosti sme pre klientov pripravili
fašiangové posedenie v maskách. Spoločne sme si zaspomínali na zvyky a tradície
a na záver nám babičky zaspievali krásne ľudové piesne.
 
                                             
 


Deň sv. Valentína


14. február je dňom sv. Valentína ❤️

Pri tejto príležitosti naša šikovná Zdenka upiekla s klientmi fantastické muffiny,

na ktorých si všetci pochutnali a symbolicky zaspomínali na  prvé lásky, pozornosti,

priateľstvá ale aj sklamania v láske... 🥰❤️