Aktivity nášho domova

"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" 19.12.2019


Vďaka tomuto krásnemu projektu sme mohli obdarovať našich klientov darčekmi priamo od vás.❤️ V mene všetkých klientov, sa chceme krásne poďakovať všetkým, ktorí sa do tohto projektu zapojili. Je úžasne ako ste nám s radosťou prinášali krabice "naplnené láskou" priamo do zariadenia alebo na dohodnuté miesto a pomohli ste nám tak potešiť našich starkých a privodiť im svojou troškou lásky krásne pocity, dojatie a obrovskú vďaku. Každá krabička zahriala pri ❤️. ĎAKUJEME! Okrem toho sa nám vďaka vašej štedrosti a záujmu podarilo obdarovať ďalších 56 klientov v ZpS Harmónia v Zborove nad Bystricou a CSS PARK. My v zariadení prežívame už pravú vianočnú atmosféru, prajeme vám preto krásne a požehnané prežitie vianočných sviatkov, ktoré sa nám nezadržateľne blížia a úspešný nový rok!

  

  

  

  Vianočné posedenie "Pri jedličke", 11.12.2019


V tento predvianočný čas sme si pre klientov nielen pre klientov nášho zariadenia, ale aj pre klientov iných zariadení na Kysuciach pripravili malý darček. Starkí sa zišli v hojnom počte a strávili spolu pekné, predvianočné chvíle. Vianočnú náladu im navodili deti z DFS Nezábudka zo Zborova nad Bystricou, ktoré im zahrali a zaspievali tradičné vianočné koledy. Deti z FS Makovníček z Makova zas klientom pripomenuli ich mladé časy. Vo svojom programe sa totiž predstavili s krásnymi ľudovými zvykmi a tradíciami, ktoré medzi ľuďmi tradovali roky dozadu. Je krásne, že aj dnes sa nájdu ľudia, hlavne deti, ktoré majú chuť a snahu ostatným sprostredkovať tieto nádherné zvyky. V predstavení „Od Kataríny do Vilije“ sme tak mali možnosť priblížiť si, zaspomínať a niektorí možno spoznať množstvo krásnych ľudových zvykov a tradícií.

  

 

  Mikulášsky stolnotenisový turnaj 6.12.2019


Stolnotenisový turnaj v CSS Žarec sa konal už šiestykrát a naše zariadenie, už tradične, reprezentoval nadšený stolnotenisový hráč p. Miroslav B. Užili sme si krásny deň plný pohybu, milých ľudí a príjemnej predvianočnej atmosféry.

  "Mikuláš" 2019


Dňa 5.12. čakal našich klientov ozdobený stromček a samozrejme prišiel Mikuláš, ktorý im priniesol sladké balíčky. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi zaspieval rôzne piesne, ktoré si aj naši klienti spoločne s ním zaspievali.