Aktivity nášho domova

Plán aktivít a činností s klientmi na mesiac apríl
Noví kamaráti


 
Na posilnenie našho tímu k nám prileteli štebotajúci terapeuti a veruže narobili riadnej parády
a ihneď sa stali veľkými kamarátmi. Svojou energiou a spevom emocionálne, psychicky aj fyzicky
povzbudzujú klientov, vytvárajú si väzby a podporujú rozvoj koncentrácie a radosti - čiže v skratke,
zanechajú kusisko práce v každom srdiečku❤️
Dúfame, že sa im bude medzi nami dlho páčiť 🥰
 
 


Reminiscenčná aktivita "Slávne osobnosti"


Pre našich klientov sme si pripravili reminiscenčnú aktivitu na tému "Slávne osobnosti".

Podľa fotografií určovali mená známych hercov, spevákov či športovcov, zapojili

a posilnili si tak aktívnu pamäť.

Na záver sme si pozreli film "Sváko Ragan" s vynikajúcim hercom Jozefom Kronerom,

ktorý pobavil a potešil všetkých prítomných.

                                        6. výročie vzniku Viacúčelového zariadenia pre seniorov


Dňa 1. februára uplynulo 6 rokov od vzniku Viacúčelového zariadenia v Čadci.

Jubileum sme oslávili v neľahkej a náročnej dobe poznačenej epidémiou koronavírusu.

Aj napriek všetkým okolnostiam, sa klienti zišli vo výbornej nálade. Spoločne si zaspomínali,

pripomenuli a oživili spomienky pri listovaní kroniky zariadenia. A veru, bolo na čo spomínať.

Titulom prvého prijatého klienta sa môže pýšiť pán Vojtěch Bubla, ktorému všetci prajeme

ešte veľa krásnych rokov prežitých v zdraví a spokojnosti v našom zariadení.