Aktivity nášho domova

Prechádzka parkom


Dnešná pohybová aktivita 💪 - prechádzka parkom a zastávka na zmrzke🍦🍨🤤

 Stavanie mája


Tradičné stavanie mája 🎋


Divadelné predstavenie


Dnes sme sa vybrali - tak trošku za kultúrou...❤️ Navštívili sme 56. ročník PALÁRIKOVEJ RAKOVEJ..., tento rok sme podporili sútažné predstavenie DS Jana Chalupku VŠETKO NAOPAK...., ktoré sa v mnohom nevymyká dnešnej dobe 😂🥰
DS držíme prsty - krásny zážitok...boli ste perfektní 🥰


Aktivity


Keď nám vonku počasie nepraje my už si nejakú tu ,,zábavku,, vždy nájdeme, či už tvorením, pečením, hrami, alebo precvičovaním kognitívnej oblasti 🥰