Občianske združenie

OZ SENIORI vedie úzku spoluprácu s Viacúčelovým zariadením pre seniorov v Čadci už od roku 2016.

Celá aktivita OZ SENIORI mieri  ku skvalitňovaniu života seniorov a občanov so zdravotným postihnutím.

Za týmto účelom združenie:

  1. organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia ako aj rekreáciu
  2. podporuje záujmové aktivity seniorov a občanov so zdravotným postihnutím
  3. šíri výsledky práce seniorov a občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov
  4. zúčastňuje sa pri riešení problémov seniorov a občanov so zdravotným postihnutím a snaží sa spolupracovať s ich rodinami
  5. aktívne podporuje integráciu seniorov a občanov so zdravotným postihnutím (spolupráca so školami, inštitúciami a zariadeniami poskytujúcimi sociálnu službu)
  6. napomáha pri odstraňovaní diskriminácie, uplatňovaním práv a rovnakých príležitosti pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím
  7. ochrana seniorov a občanov so zdravotným postihnutím pred násilím, zlým zaobchádzaním a sociálnou exklúziou v rámci rezidenčnej starostlivosti
  8. zvyšuje informovanosť spoločnosti o senioroch a občanoch so zdravotným postihnutím
  9. podieľa sa na skvalitnení života seniorov a občanov so zdravotným postihnutím, napomáha k udržaniu ich sebestačnosti a nezávislosti