Ďakujeme sponzorom

Darované finančne prostriedky boli vynaložené na realizáciu rôznych aktivít a spoločenských akcií pre klientov. Azda najvydarenejšou akciou býva „Gulášovka“, kde si príde na svoje, každý obyvateľ zariadenia. Starkí si zaspomínajú na mladé časy a zabavia sa ľudovou piesňou. V letnom období sme nezabudli na sezónu čerstvého ovocia a zeleniny. Seniori sa smothie drinkami príjemne osviežili a doplnili vzácne vitamíny. OZ SENIORI pravidelne organizuje výlety pre  seniorov, každý rok sa realizuje púť na  pútnické miesto Hora Živčáková. Aj významné jubileá a sviatky klientov patria medzi akcie, ktoré sú financované z OZ.

Srdečne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí  darovali finančné prostriedky pre potreby OZ SENIORI, vďaka ktorým môžeme spríjemňovať pobyt seniorom a spestriť im jeseň života.

Poďakovanie patrí: p. Ondrejáš, p. Ježíková, p. J.Ošlejšek, ARJO – HUMANIC, s. r. o., p. Peter Priečko – Kadaja,  p. J. Štetiar