Kontakt

riaditeľka:
PhDr. Emília Hanuláková
e-mail: hanulakova@vzpscadca.sk
telefón: 0905 908 618

sociálne pracovníčky:
Mgr. Veronika Stročková
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
Mgr. Karina Brehovská
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 0948 479 449

vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku:
Mgr. Ivana Smrečková
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 0948 295 376

zdravotný personál-sesterňa:
Helena Kozáková
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 041/599 3225

hospodárka:
Renáta Ďurčíková
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 0948 488 099

ekonómka:
Kristína Samsonová
e-mail: kukucinova@vzpscadca.sk
telefón: 0948 479 449