NAŠE SLUŽBY

Staráme sa o seniorov s láskou a zodpovednosťou

Starostlivosť domova

Starostlivosť domova – snažíme sa svojím prístupom a pracovnými postupmi vytvoriť klientom prostredie, ktoré pripomína ich pôvodné rodinné zázemie

24 hodinová starostlivosť

24 hod. starostlivosť – poskytujeme nepretržitú a kontinuálnu starostlivosť o klienta a snažíme sa o napĺňanie jeho potrieb

Odborný personál

Odborný personál – o klientov sa staráme ako tím pracovníkov, ktorí v rámci tímovej spolupráce plánuje priebeh poskytovania sociálnych služieb a spolu s klientom ho pravidelne prehodnocuje

Prostredie domova

Prostredie domova – vybavením zariadenia sa flexibilne prispôsobujeme individuálnym potrebám našich klientov a zakladáme si na budovaní zariadenia rodinného typu

Aktivity domova

Aktivity domova – máme k dispozícií pre klientov pestrú ponuku činností k účelnému vyplneniu ich voľného času a ich vlastnej sebarealizácií

Staráme láskou

Staráme sa s láskou – najdôležitejším kritériom je pre nás klient a jeho spokojnosť s našimi službami. Naša práca je pre nás najmä poslaním.

Náš skúsený personál

My sme odborníci v našom povolaní

PhDr.Emília Hanuláková

Riaditeľka

Mgr.Dana Závršanová

Vedúca úseku

Mgr.Martina Lašútová

sociálna pracovníčka

Helena Kozáková

Hlavná sestra